Tietosuojaseloste

PinnoitusTurku on Democol Oy:n aputoiminimi (Y:1593844-8). Näitä sopimusehtoja
sovelletaan PinnoitusTurun (Democol Oy) ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Democol Oy:n
välittämien palveluiden ja tuotteiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä
sopimusehtoja. Democol Oy:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta.
Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka on luettavissa Democol Oy:n
kotisivuilta.
Democol Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä
pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Democol Oy
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. PinnoitusTurku (Democol Oy) on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle
ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

 1. Asiakas ja tietosuoja
  PinnoitusTurku toivottaa tervetulleeksi kaikki yksityis- ja yritysasiakkaat. Kauppasuhteessa
  noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan
  osalta. Yritysasiakkaiden ja Democol Oy:n välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti
  näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia.
  Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka
  sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti
  sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja
  sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.
  Asiakkaiden tiedot on tallennettu Democol Oy asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään
  asiakassuhteen ylläpitämiseen. Democol Oy:llä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia
  tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99)
  mukaisesti.
  Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa Democol Oy
  Tuotekatu 7, 21200 Raisio. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja
  tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Democol Oy:n asiakaspalveluun. Yhteydenotot on
  tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: Democol Oy, Tuotekatu 7, 21200
  Raisio.
  Pinnoitusturku.fi -sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen
  aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Pinnoitusturku.fi -sivustolla evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja
  nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja
  henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka
  Pinnoitusturku.fi:n verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa pinnoitusturku.fi -sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet
  valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai
  poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista
  löytyy selaimen valmistajan ohjeista.
 2. Hinnasto
  Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa vaan alv 24% lisätään tuotehintoihin kassalla. Hinnat eivät
  sisällä myöskään kuljetusmaksua ellei toisin ole mainittu. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä,
  tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen
  olemassaolo.
  Tarkastamme hinnat aina käsittelyhetkellä. Hinnan laskiessa korjaamme hinnat asiakkaan avoimeen
  tilaukseen. Toisaalta, jos tuotteen hinta nousee ennen tilauksen lähetystä, toimitamme ne
  alkuperäisellä hinnalla.
  Toimitusaika-arviot on laadittu maahantuojien ja valmistajien antamien tietojen
  perusteella. Democol Oy tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta
  tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.
  Democol Oy pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä. Democol
  Oy ei myy tuotteitaan tai palvelujaan jälleenmyytäväksi ellei jälleenmyynnistä ole erikseen kirjallisesti sovittu
  asiakkaan kanssa.
  Tuotteiden ikärajoja noudatetaan niin kuin laissa on määrätty. K-18-tuotteiden tilaaminen vaatii
  syntymäajan luovuttamista Democol Oy:lle.
 3. Maksaminen
  Ajankohtaiset tiedot maksutavoista ja ajoista saa tiedustelemalla asiaa asiakaspalvelustamme. Huomioithan, että
  verkkomaksaminen (e-maksu) pankkitunnuksilla edellyttää asiakastilin muodostamista.
  Yritysasiakkailla on mahdollisuus hakea laskutusasiakkuutta yritysmyyntimme kautta. Lisätietoa saat
  joko sähköpostilla osoitteesta myynti@rhv.fi tai asiakaspalvelustamme.
  Maksutapoina Democol Oy käyttää laskua ja ennakkomaksua. Tilaukset voidaan maksaa myös pankki- ja luottokorteilla toimistollamme.
 4. Palauttaminen
  Asennettuja tuotteita ei ole mahdollisuus palauttaa.
  Palvelutuotteilla tai digitaalisella sisällöllä ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos
  palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu sinun
  annettua suostumuksesi toimittamisen aloittamiseen ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu
  ennakkoon.
 5. Takuu, tuki ja virhevastuu
  Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Olet velvollinen tutustumaan
  tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät
  käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta. Takuu
  kattaa pääsääntöisesti ainoastaan tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet. Takuuaika on
  määritelty tuotetiedoissa.
  Takuukorjaus tehdään aina valmistajan tai maahantuojan takuuehtojen mukaisesti. Ohjaamme
  sinut ottamaan yhteyttä suoraan valmistajaan tai heidän huoltoyhtiöön, koska tämä nopeuttaa huoltoa
  ja on näin ollen sinun etusi mukaista. Voit aina toimittaa tuotteen myös Democol Oy myymälään.
  Huoltoaika-arvio on noin 10-15 arkipäivää. Osa Democol Oy:ssä myytävistä tuotteista joudutaan
  toimittamaan ulkomaille huoltoon, koska Suomessa ei ole valmistajan valtuuttamaa huoltoa. Tällöin
  arvioitu huoltoaika-arvio on noin 10-20 arkipäivää.
  Aiheettoman huoltokäynnin kustannukset peritään kokonaisuudessaan sinulta, jos tuote on toimitettu
  selvästi aiheetta takuuhuoltoon. Democol Oy ei ole vastuussa ostajan toimista aiheutuneista
  vahingoista. Aiheettoman huollon kuluina peritään mahdolliset huoltoyhtiön kulut ja Democol Oy
  aiheutuneet kustannukset.
  Huoltomme säilyttää tuotteita kolme (3) kuukautta asiakkaalle huollon/työn valmistumisesta toimitetun
  ilmoituksen jälkeen. Tämän jälkeen tuote kierrätetään. (Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä
  noutamatta jätetty esine)
  Vastuu digitaalisista tallenteista määräytyy aina vaaranvastuun mukaisesti. Democol Oy ei ole
  vastuussa digitaaliselle medialle tallennetuista tiedoista tai ohjelmistoista vaaranvastuun
  ollessa asiakkaalla. Varmuuskopiointi on ostajan vastuulla. Varmuuskopiointi tulee suorittaa aina
  ennen huoltoprosessia. Tiedostojen pelastaminen vioittuneesta laitteesta on maksullinen lisäpalvelu.
  Democol Oy vastaa tuotteiden lakisääteisestä virhevastuusta, kun tuotteen takuu on päättynyt tai
  takuuta ei ole myönnetty. Lisätietoa saat sähköpostilla osoitteesta myynti@rhv.fi
 6. Reklamaatio
  Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –
  ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Democol Oy pidättää
  oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.
  Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko
  sähköpostilla osoitteeseen myynti@rhv.fi tai kirjeenä Raisio toimipisteeseen.
  Reklamaatiohenkilöstö toimii suoraan johtoryhmän alaisuudessa. Henkilökunta konsultoi tarvittaessa
  johdon kanssa asiakkaan lähettämän reklamaation hoitamisessa. Myymälähenkilöstö ei käsittele
  reklamaatioita.
  Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä
  sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
  Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien
  kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta
  aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Democol Oy:tä vastaan joko Democol Oy:n kotipaikan
  käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä
  hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään
  Democol Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.
  Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta
  apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.
 7. Yritysasiakkaiden lisäehdot
  Democol Oy ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä
  menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Democol Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina
  näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan
  palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.
  Yrityskäyttöön hankitun laitteen tai työn takuuaika määräytyy valmistajan takuuehtojen ja yritysten välisen sopimuksen mukaisesti, ja takuuajan päättyminen lopettaa Democol Oy:n vastuun. Tuotteen fyysinen avaaminen laitteen
  muokkaamiseksi päättää takuun ja myyjän vastuun ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut.
  Democol Oy pidättää oikeuden ohjata yritysasiakkaat asioimaan suoraan valmistajan tai valmistajan
  valtuuttaman huoltoliikkeen kanssa. Lisätietoja huolloista voi pyytää Democol Oy:ltä
  Digitaaliselle medialle tallennettu data ja ohjelmistot ovat loppukäyttäjän vastuulla. Asiakas on
  vastuussa varmuuskopioiden ylläpitämisestä. Tiedostojen pelastaminen tuotteen vioittumisen jälkeen
  on maksullinen lisäpalvelu.
  Huoltomme säilyttää tuotteita kolme (3) kuukautta asiakkaalle huollon/työn valmistumisesta toimitetun
  ilmoituksen jälkeen. Tämän jälkeen tuote kierrätetään.
  Democol Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se
  ei voi kohtuudella voittaa. Democol Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen
  kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.
  Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Democol Oy:n
  sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa
  ristiriidassa Democol Oy:n sopimusehtojen kanssa.
  Democol Oy (PinnoitusTurku)
  Tuotekatu 7, 21200 Raisio
  010 328 5250
  myynti@rhv.fi
  www.rhv.fi